គោលបំណង

 ប៊ែល​ធី​ សំ​ណង់ បានបង្កើត​ឡើង​ ដើម្បី​រួម​ចំ​ណែក​ជា​មួយ​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាលក្នុង​ការ​អភិ​វឌ្ឍវិ​ស័យ​សំ​ណង់​នៅ​ក្នុង​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​ឲ្យ​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​ និង​មាន​គុណ​ភាព​ខ្ពស់​ ដោយ​គោរព​តាម​គោល​ការណ៍​បទ​ដ្ឋាន​បច្ចេក​ទេស​សាង​សង់​ត្រឹម​ត្រូវ​ និង​មាន​រច​នា​បថ​ទំ​នើបៗ​ដូច​អ​រិយ​ប្រ​ទេស​នៅ​លើ​សា​កល​លោក​​​ និង​មាន​គោល​បំ​ណង​សំ​ខាន់ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

១​. ផ្តល់ឱ​កាស​ការងារ​ជូនដល់​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ទាំង​អស់​ ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​ធ្វើ​ចំ​ណាក​ស្រុក​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្រៅ​ប្រ​ទេស​។

២​.​ ទ​ទួល​សាង​សង់​អគារ​គ្រប់​ប្រ​ភេទ​ដូច​ជា​ ផ្ទះ​ល្វែង​ ផ្ទះ​វី​ឡា​ សា​លា​រៀន​ផ្សារ​ទំ​នើប​ រោង​ចក្រ​ និង​សំ​ណង់​អ​គារ​ផ្សេងៗ​ទៀត ជា​ពិ​សេស​សំ​ណង់​អ​គារ​ប៊ែល​ធី ​គ្រុប​។

៣.​ ទ​ទួល​ទិញ​-​លក់អ​ចល​ន​ទ្រព្យ​គ្រប់​ប្រ​ភេទ​។