ឯក​ឧ​ត្តម​បណ្ឌិត​ លី​ ឆេង​ តំ​ណាង​រាស្រ្ត​មណ្ឌល​រាជ​ធា​នី​ភ្នំ​ពេញ​ អគ្គ​នា​យក​ប៊ែល​ធី​គ្រុប ​និង​លោក​ជំ​ទាវ​ ប៊ូ​ អ៊ា

ឯក​ឧ​ត្តម​បណ្ឌិត​ លី​ ឆេង​ និងលោកជំទាវ

សំ​ណេះ​សំ​ណាលជាមួយ​បុ​គ្គ​លិក​ប៊ែល​ធី​ សំ​ណង់​

ស្តី​ពី​វិ​ធី​បង្ការ​ និង​ការ​ពារ​ខ្លួន​កុំ​ឱ្យ​ឆ្លង​វី​រុស ​កូ​វីដ​-​19


នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​ ១៣​ ខែ​មេ​សា ​ឆ្នាំ​២០២០​ ឯក​ឧ​ត្តម​បណ្ឌិត​ លី​ ឆេង​ តំ​ណាង​រាស្រ្ត​មណ្ឌល​រាជ​ធា​នី​ភ្នំ​ពេញ​ អគ្គ​នា​យក​ប៊ែល​ធី​គ្រុប ​និង​លោក​ជំ​ទាវ​ ប៊ូ​ អ៊ា ​បាន​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​បុ​គ្គ​លិក​ប៊ែល​ធី​ សំ​ណង់​ ស្តី​ពី​វិ​ធី​បង្ការ​ និង​ការ​ពារ​ខ្លួន​កុំ​ឱ្យ​ឆ្លង​វី​រុស ​កូ​វីដ​-​19​ ព្រម​ទាំង​បាន​បាន​ផ្តល់​គ្រឿង​ឧ​ប​ភោគ​ប​រិ​ភោគ ​ថ​វិ​កា​ និង​ទូរ​សព្ទ​ដៃ​ស្មាត​ហ្វូន​ដល់​បុគ្គ​លិក​សំ​ណង់​ សម្រាប់​ប្រើ​ប្រាស់​ និង​ទ​ទួល​បាន​ព័ត៌​មាន​ទាន់​ហេតុ​ការណ៍​តាម​រយៈ​App​ តេ​ឡេ​ក្រាម​ និង​ប្រ​ព័ន្ធ​ទំ​នាក់​ទំ​នង​សង្គម​ជា​ដើម​។
_______________________________________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>