លោក​ លី ​ណា​វុឌ្ឍ​ សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​រង​ទី​១​ ដែល​ជា​តំ​ណាងដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​ឯក​ឧត្តម​ លី​ ឆេង​

លោក​ លី ​ណា​វុឌ្ឍ​ សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​រង​ទី​១

​ជា​តំ​ណាងដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​ឯក​ឧត្តម​ លី​ ឆេង​ អគ្គ​នា​យក​ប៊ែល​ធី​ គ្រុប​

បាន​ដឹក​នាំ​ ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ និ​ស្សិត​ ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ និង​យក​អំ​ណោយ ​

ព្រម​ទាំង​ថ​វិ​ការ​មួយ​ចំ​នួន​ ជូន​ លោក​តា ​គង់​ ណៃ

លោក​ លី ​ណា​វុឌ្ឍ​ សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​រង​ទី​១​ និង​ជា​ទី​ប្រឹ​ក្សា​រួម​យុ​វ​ជន​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​កម្ពុជា​ប្រ​ចាំ​សា​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ដែល​ជា​តំ​ណាងដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​​ឯក​ឧត្តម​ លី​ ឆេង​ អគ្គ​នា​យក​ប៊ែល​ធី​ គ្រុប​ បាន​ដឹក​នាំ​ ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ និ​ស្សិត​ និង​សមា​ជិក​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​កម្ពុជា​ប្រ​ចាំ​សា​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ និង​យក​អំ​ណោយ ​ព្រម​ទាំង​ថ​វិ​ការ​មួយ​ចំ​នួន​ ជូន​ លោក​តា ​គង់​ ណៃ ​ព្រឹ​ទ្ធា​ចារ្យ​ចា​ប៉ី​ដង​វែង​ នៅ​គេ​ហ​ដ្ឋាន​របស់​លោក​តា ​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ ខែ​មិ​ថុ​នា​ ឆ្នាំ​២០១៧​។​

_______________________________________________________________________