ឯកឧត្តម លី ណាវុឌ្ឍ សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​រង​ទី១ ដែល​ជា​តំ​ណាង​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​របស់ ​ឯក​ឧត្តម បណ្ឌិត ​លី ​ឆេង អគ្គ​នា​យក​ប៊ែល​ធី​ គ្រុប និង​ជា​សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​ សា​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​

លោក លី ណាវុឌ្ឍ សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​រង​ទី១

ដែល​ជា​តំ​ណាង​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​របស់ ​ឯក​ឧត្តម ​លី ​ឆេង

អគ្គ​នា​យក​ប៊ែល​ធី​ គ្រុប និង​ជា​សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​ សា​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ

ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៣​ ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១៨ ​ឯក​ឧត្តម​ លី ​ណា​វុឌ្ឍ​​ អគ្គ​នា​យក​រង ​ប៊ែល​ធី​ គ្រុប​ និង​ជាសា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​រង​ទី​១ ​នៃ​សា​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ ​ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ ​តំ​ណាង​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់ ​ឯក​ឧត្តម​ បណ្ឌិត ​លី ​ឆេង​​ អគ្គ​នា​យក​ប៊ែល​ធី ​គ្រុប​ និង​សា​កល​វិ​ទ្យា​ធិ​ការ​សា​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ ​ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ បាន​ដឹក​នាំ​និ​ស្សិត​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​កម្ពុជា​ និង​និ​ស្សិត​សា​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ ​ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ចូល​រួម​ជា​មួយ​ព្រះ​ចៅ​អ​ធិ​ការ​វត្ត​ចំ​ការ​ខ្សាច់​ ដើម្បី​ចែក​អំ​ណោយ​ជូន​លោក​យាយ ​លោក​តា​ ចាស់​ជ​រា​ និង​ជន​ងាយ​រង​គ្រោះ ​ដែល​ជួប​ការ​លំ​បាក​ចំ​នួន​ ១០០​គ្រួ​សារ​ មក​ពី​៨​ភូមិ ​នៅ​វត្ត​ចំ​ការ​ខ្សាច់ ​សង្កាត់​ស្ពាន​ថ្ម​ ខណ្ឌ​ដ​ង្កោ​ រាជ​ធានី​ ភ្នំ​ពេញ​​។
_______________________________________________________________________